Πολιτική απορρήτου

1. Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στο wxradar.3dsa.net. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σεβόμαστε το απόρρητό σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστοτόπου μας.

2. Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

Η “Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών, 3Δ Α.Ε.» είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων που ελέγχει τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή τις πρακτικές μας για την προστασία των δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση

Η εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

3. Συλλογή προσωπικών δεδομένων και σκοπός

Συλλέγουμε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων:

Προτού αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικές πληροφορίες κάποιου τρίτου ατόμου, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

4. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τους ισχύοντες ελληνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς είναι οι ακόλουθες:

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται δίκαια, νόμιμα και με διαφάνεια. Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δραστηριότητες στις οποίες τα συμφέροντά μας υπερισχύουν των επιπτώσεων σε εσάς, εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Σημειώστε ότι η συγκεκριμένη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να εξαρτάται από τον τύπο των δεδομένων και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τα συλλέγουμε. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη νομική βάση του τρόπου με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας της παρούσας πολιτικής.

5. Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, τα στελέχη, τους ασφαλιστές, ή τους επαγγελματικούς συμβούλους, τους εκπροσώπους τους προμηθευτές ή τους υπεργολάβους μας όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας (αυτό σημαίνει τις θυγατρικές μας εταιρείες, την ελέγχου εταιρεία του χαρτοφυλακίου μας και τις θυγατρικές της) όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές μας πληροφορίες:

Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη.

6. Αποδέκτες δεδομένων

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ή για να σας παρέχουμε υπηρεσίες (αναφερθεί ξεκάθαρα σε ποιους ίσως κοινοποιούνται και για ποιό σκοπό). Οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος υπηρεσιών θα δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

7. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να συναινείτε στη χρήση των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να αντιταχθείτε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται παραπάνω.

8. Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή όπως απαιτείται από το νόμο. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας διαγράφονται με ασφάλεια ή ανωνυμοποιούνται μόλις δεν χρειάζονται πλέον.

9. Μέτρα ασφαλείας

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία.

10. Διαβίβαση δεδομένων στο εξωτερικό

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που τέτοιες διαβιβάσεις πραγματοποιηθούν στο μέλλον, θα γίνονται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και εξασφαλίζοντας επαρκή προστασία.

11. Ενημέρωση πληροφοριών

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς χρειάζονται ενημέρωση ή διόρθωση.

12. Χρήση cookies και τεχνολογιών παρακολούθησης ιστοτόπου

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την ενίσχυση της εμπειρίας του χρήστη και την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για τα cookies μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική μας για τα cookies.

13. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική απορρήτου από καιρό σε καιρό. Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές και θα αναρτούμε την ενημερωμένη πολιτική στον ιστότοπό μας.

14. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να μας γράψετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@3dsa.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Σκιάθου 2, 54646 Θεσσαλονίκη.